HARIDUSTEHNOLOOGI VEEBIKABINET

Haapsalu Kutsehariduskeskus

Õpetaja kutse taotlemine

Taotluste laekumise tähtaeg –  igal aastal 5.veebruar ja 5. oktoober 

Dokumendid ja protsessi käigus tekkivad küsimused saata meiliaadressil kutsekoordinaator@gmail.com.


Allikas: http://www.opetajateliit.ee/?p=1940

Kutseõpetaja kutse taotlemine

Täieliku info leiad Tallinna Ülikooli Haridusteaduste Instituudi kodulehelt.

Kutsestandardid