Title

Haapsalu 
Kutsehariduskeskus

12.12.2019 Väikesed nipid igapäevaseks eluks

1. DAKBoard

DAKBoard  on töötajate siseinfo kuvamise kanal, mida kantakse üle kolmel ekraanil. Info nägemiseks tuleb ekraan sisse lülitada.

Kuidas info tekib?

Infovoos jooksutatakse kahte Google kalendrikihti: koosolekud ja sündmused, seepärast tuleks neid kihte kihti eriti hoolega täita. 

Milline info kuvatakse ekraanile?

Ekraanile kuvatakse:

 • sündmuse nimi
 • alguse ja lõpu kellaaeg (Kui see on märgitud, kaob sündmus ekraanilt lõpukella kukkudes)
 • toimumise koht
 • kui sündmus on planeeritud tervele päevale, siis kuvatakse seda terve päev
Lisavõimalused:
 • jooksvad teated, mis lisatakse pildivoogu
 • pildivoog, mis võtab andmed Google Fotodest
Kui soovid, et seal jookseksid Sinu teated või pildid, võta ühendust Tiiaga ja anna talle vajalik info edasi.
Info kvaliteedi eest vastutavad:
 • kõik, kes täidavad koosolekute ja sündmuste kalendrit
 • kalendrivoogu koordineerib Tiia
 • tarkvara osas assisteerib Airi
 • riistvara eest vastutab Marek

2. Arvuti klaviatuuri kiirklahvid
Arvuti klaviatuuri kiirklahvid aitavad mitmeid toiminguid kiiremini teha ja nii efektiivsemalt töötada. Kiirklahvide kasutamine on üldjuhul kiirem, kui sama toimingu tegemine mitme hiireklõpsuga.

3. Dokumentide eksportimine teise failiformaati

Vahel on vaja, et tekstidokumendist saaks pilt või pdfist tekstidokument. Sellistel puhkudel võib proovida dokumentide eksportimist teise failivorminguse. Soovitan kasutada veebipõhist programmi Zamzar. Ei vaja logimist ja töötab kiiresti.

4.  Toimingud pdf dokumentidega

Sul on vaja mitu pdf dokumenti liita üheks? Või vastupidi, lahutada? Siis vajad armastust - Ilovepdf.com

Allpool on ekraanipildid kahest kõige levinumast toimingust:

Dokumentide eraldamine - Split

Dokumentide ühendamine - Merge


Kasuta harjutamiseks eelnevalt eraldatud faile.

Mida veel teha saab:

 • konvertida erinevaid faile pdf formaati
 • konvertida pdf-e erinevatesse failiformaatidesse
 • lisada leheküljenumberid
 • lisada vesimärk
 • lehte keerata
 • teha veebilehest pdf
 • panna pdf lukku
 • katkist pdf-i parandada

14.10.2019 Digitund

EduEXEX 2019 õppetund. Tabasalu Gümnaasiumi digilugu.

DigiABC koolitajate koolitus

Valik sisekoolituste teemasid:


1.  Arvuti riistvara ja hooldamine: esitlus (pptx, pdf), metoodiline juhend (pdf)

  • Arvuti kokkupanemine rühmatööna
  • Lühiülevaade arvuti sisemusest
  • Vigade parandamine
  • Puhastamine (ekraan ja klaviatuur)

  2. Interaktiivne tahvel: esitlus (pptx, pdf), metoodiline juhend (pdf)

  • Interaktiivse tahvli kasutamine
  • Windows Ink tööruum
  • Erinevad programmid ja keskkonnad
  • OpenBoard


 • Tarkvara
  1. Weebly I: metoodiline juhend (pdf), Weebly nuppude seletused (pdf)
  • Weebly keskkonnaga tutvumine
  • Rühmatöö kodulehe idee mõtlemiseks
  • Weeblys kodulehekülje loomine

  2. Weebly II: metoodiline juhend (pdf)
  • Blogipostituse loomine
  • Teiste koolitusel osalejate kodulehtedega tutvumine ja kommenteerimine
  • Weebly keskkonna edasiarendamine

  3. Klassijuhataja tööriistad I: esitlus (pptx, pdf), metoodiline juhend (pdf)


  4. Klassijuhataja tööriistad II: esitlus (pptx, pdf), metoodiline juhend (pdf)

  • Straw Poll
  • Doodle

  5. Enesekontrollitestid - Kahoot ja Quizizz: tööleht (pdf, doc), metoodiline juhend (pdf)

  • Kahoot ja selle tegemine
  • Quizizz ja selle tegemine

  6. Programmeerimine - Scratch Jr: esitlus (pptx, pdf), metoodiline juhend (pdf)

  • Mis on programmeerimine?
  • Tahvelarvuti rakendus Scratch Jr

  7. Plakat (PowerPoint ja Canva): esitlus (pptx, pdf), metoodiline juhend (pdf)

  • Plakati valmistamine PowerPoint'is ja Canva's
  • Plakatite analüüs


  8. Sotsiaalmeedia keskkonnad: esitlus (pptx, pdf), metoodiline juhend (pdf)


  9. Õpikeskkond Moodle: esitlus (pptx, pdf), metoodiline juhend (pdf)

  • Tutvumine Moodle'i keskkonnaga
  • Kursusega ühinemine ja seal tegutsemine
  • Tutvumine HITSA täiendkoolituste infosüsteemiga Juhan


  10.  Prezi esitlus: esitlus (pptx, pdf), metoodiline juhend (pdf), õpetus (pdf)

  • Tutvumine esitluse nõuetega
  • Prezi esitluse tegemine

  11. Track change ja comment: esitlus Libre Office (pptx, pdf), esitlus Microsoft Word (pptx, pdf) metoodiline juhend Libre Office (pdf), Metoodiline juhend Microsoft Word (pdf), tekst (docx, odt)
  • Google'ist õigekirja info otsimine
  • Track changes ja selle katsetamine
  • Kommenteerimine ja selle katsetamine

  12. Märksõnapilved: esitlus (pptx, pdf), metoodiline juhend (pdf)
  • Mis on märksõnapilved?
  • Märksõnapilvede keskkonnad
  • Kuidas märksõnapilvi kasutada õppetöös?

  13. Aja planeerimine: esitlus (pptx, pdf), metoodiline juhend (pdf)

  • Kuidas teie aega planeerite?
  • Äpid/keskkonnad aja planeerimiseks
  • Tutvumine erinevate äppide ja keskkondadega aja planeerimiseks

  14. LearningApps: esitlus (pptx, pdf), metoodiline juhend (pdf), LearningApps konto loomise juhend (pdf).

  • Tutvumine LearningApps keskkonnaga.
  • Kasutajakonto loomine. 
  • Äppide loomine ja loodud äppidega tutvumine. 

 • Metoodika

  1. Tunni haldamise vahendid: esitlus (pptx, pdf), metoodiline juhend (pdf), YouTube konto tegemise õpetus (pdf), ClassroomScreen sümbolid (pdf)

  • Grupeerimise programm Keamk

  • ClassroomScreen

  • YouTube


  2. Õpilaste nutiseadmete kasutamine: esitlus (pptx, pdf), metoodiline juhend (pdf)

  • Nutiseadmetega seotud mõisted
  • Nutiseadmete kasutamise metoodika
  • Tutvumine erinevate rakendustega

  3. Pööratud klassiruum: esitlus (pptx, pdf), metoodiline juhend (pdf)

  • Mis on ümberpööratud klassiruum?
  • Kuidas vaadata videot?
  • Tutvumine erinevate õpetajate kogemusega

  4. Info otsimine ja hindamine: esitlus (pptx, pdf), metoodiline juhend (pdf)

  • Google ja teised otsingumootorid
  • Info hindamine


  5. Õuesõpe: esitlus (pptx, pdf), metoodiline juhend (pdf), QR-koodid mängu jaoks (pdf).

  • Õuesõppest (metoodika, lõiming, liikumine). 
  • QR-koodide loomine.

  Diginipid

 • 1. Autoriõigus: esitlus (pptx, pdf), metoodiline juhend (pdf)

  • Mis on autoriõigus (lühidalt)
  • Teose kasutamine õppetöös
  • Avatud sisulitsentsid
  • Piltide otsimine Internetist
  • Viitamine

  2. Isikuandmete kaitse üldmäärus: esitlus (pptx, pdf), metoodiline juhend (pdf)

  • Isikuandmed
  • Isikuandmete kaitse üldmäärus
  • Andmete töötlemine ja nõusoleku küsimine

  3. Kiirklahvid ja tabelid: esitlus (pptx, pdf), metoodiline juhend (pdf), tööleht (docx)
  • Kiirklahvid
  • Tableid tekstitöötluses
  • Tabelid tabelitöötluses