Title

Haapsalu 
Kutsehariduskeskus

14.10.2019 Digitund

EduEXEX 2019 õppetund. Tabasalu Gümnaasiumi digilugu.

DigiABC koolitajate koolitus

Valik sisekoolituste teemasid:


1.  Arvuti riistvara ja hooldamine: esitlus (pptx, pdf), metoodiline juhend (pdf)

  • Arvuti kokkupanemine rühmatööna
  • Lühiülevaade arvuti sisemusest
  • Vigade parandamine
  • Puhastamine (ekraan ja klaviatuur)

  2. Interaktiivne tahvel: esitlus (pptx, pdf), metoodiline juhend (pdf)

  • Interaktiivse tahvli kasutamine
  • Windows Ink tööruum
  • Erinevad programmid ja keskkonnad
  • OpenBoard


 • Tarkvara
  1. Weebly I: metoodiline juhend (pdf), Weebly nuppude seletused (pdf)
  • Weebly keskkonnaga tutvumine
  • Rühmatöö kodulehe idee mõtlemiseks
  • Weeblys kodulehekülje loomine

  2. Weebly II: metoodiline juhend (pdf)
  • Blogipostituse loomine
  • Teiste koolitusel osalejate kodulehtedega tutvumine ja kommenteerimine
  • Weebly keskkonna edasiarendamine

  3. Klassijuhataja tööriistad I: esitlus (pptx, pdf), metoodiline juhend (pdf)


  4. Klassijuhataja tööriistad II: esitlus (pptx, pdf), metoodiline juhend (pdf)

  • Straw Poll
  • Doodle

  5. Enesekontrollitestid - Kahoot ja Quizizz: tööleht (pdf, doc), metoodiline juhend (pdf)

  • Kahoot ja selle tegemine
  • Quizizz ja selle tegemine

  6. Programmeerimine - Scratch Jr: esitlus (pptx, pdf), metoodiline juhend (pdf)

  • Mis on programmeerimine?
  • Tahvelarvuti rakendus Scratch Jr

  7. Plakat (PowerPoint ja Canva): esitlus (pptx, pdf), metoodiline juhend (pdf)

  • Plakati valmistamine PowerPoint'is ja Canva's
  • Plakatite analüüs


  8. Sotsiaalmeedia keskkonnad: esitlus (pptx, pdf), metoodiline juhend (pdf)


  9. Õpikeskkond Moodle: esitlus (pptx, pdf), metoodiline juhend (pdf)

  • Tutvumine Moodle'i keskkonnaga
  • Kursusega ühinemine ja seal tegutsemine
  • Tutvumine HITSA täiendkoolituste infosüsteemiga Juhan


  10.  Prezi esitlus: esitlus (pptx, pdf), metoodiline juhend (pdf), õpetus (pdf)

  • Tutvumine esitluse nõuetega
  • Prezi esitluse tegemine

  11. Track change ja comment: esitlus Libre Office (pptx, pdf), esitlus Microsoft Word (pptx, pdf) metoodiline juhend Libre Office (pdf), Metoodiline juhend Microsoft Word (pdf), tekst (docx, odt)
  • Google'ist õigekirja info otsimine
  • Track changes ja selle katsetamine
  • Kommenteerimine ja selle katsetamine

  12. Märksõnapilved: esitlus (pptx, pdf), metoodiline juhend (pdf)
  • Mis on märksõnapilved?
  • Märksõnapilvede keskkonnad
  • Kuidas märksõnapilvi kasutada õppetöös?

  13. Aja planeerimine: esitlus (pptx, pdf), metoodiline juhend (pdf)

  • Kuidas teie aega planeerite?
  • Äpid/keskkonnad aja planeerimiseks
  • Tutvumine erinevate äppide ja keskkondadega aja planeerimiseks

  14. LearningApps: esitlus (pptx, pdf), metoodiline juhend (pdf), LearningApps konto loomise juhend (pdf).

  • Tutvumine LearningApps keskkonnaga.
  • Kasutajakonto loomine. 
  • Äppide loomine ja loodud äppidega tutvumine. 

 • Metoodika

  1. Tunni haldamise vahendid: esitlus (pptx, pdf), metoodiline juhend (pdf), YouTube konto tegemise õpetus (pdf), ClassroomScreen sümbolid (pdf)

  • Grupeerimise programm Keamk

  • ClassroomScreen

  • YouTube


  2. Õpilaste nutiseadmete kasutamine: esitlus (pptx, pdf), metoodiline juhend (pdf)

  • Nutiseadmetega seotud mõisted
  • Nutiseadmete kasutamise metoodika
  • Tutvumine erinevate rakendustega

  3. Pööratud klassiruum: esitlus (pptx, pdf), metoodiline juhend (pdf)

  • Mis on ümberpööratud klassiruum?
  • Kuidas vaadata videot?
  • Tutvumine erinevate õpetajate kogemusega

  4. Info otsimine ja hindamine: esitlus (pptx, pdf), metoodiline juhend (pdf)

  • Google ja teised otsingumootorid
  • Info hindamine


  5. Õuesõpe: esitlus (pptx, pdf), metoodiline juhend (pdf), QR-koodid mängu jaoks (pdf).

  • Õuesõppest (metoodika, lõiming, liikumine). 
  • QR-koodide loomine.

  Diginipid

 • 1. Autoriõigus: esitlus (pptx, pdf), metoodiline juhend (pdf)

  • Mis on autoriõigus (lühidalt)
  • Teose kasutamine õppetöös
  • Avatud sisulitsentsid
  • Piltide otsimine Internetist
  • Viitamine

  2. Isikuandmete kaitse üldmäärus: esitlus (pptx, pdf), metoodiline juhend (pdf)

  • Isikuandmed
  • Isikuandmete kaitse üldmäärus
  • Andmete töötlemine ja nõusoleku küsimine

  3. Kiirklahvid ja tabelid: esitlus (pptx, pdf), metoodiline juhend (pdf), tööleht (docx)
  • Kiirklahvid
  • Tableid tekstitöötluses
  • Tabelid tabelitöötluses