Title

Haapsalu 
Kutsehariduskeskus

Juhtkonnakoolitused jätkuvad ka sellel aastal.

09. november 2018. HELI JA VIDEO KASUTAMINE

Kohal oli 9  inimest. Teemaks õppetöö toetamine digilahenduste kaudu ja veebikoosolekute läbiviimine.

11. detsember 2018 TEABE ORGANISREERIMINE

Välja olid pakutud järgmised teemad:

Sotsiaalsed järjehoidjad

Sotsiaalne järjehoidja e lingikogu on veebirakendus, mis võimaldab kasutajal luua online keskkonda oma veebilinkide kogumiku.
Eelised:
  • järjehoidjaid saab kasutada sõltumata arvutist, mille taga töötatakse,
  • viiteid erinevatele veebilehtedele saab teistega jagada,
  • saab leida teisi kasutajaid, kel on samad huvid,
  • järjehoidjatele saab lisada märksõnu, et neid oleks (oma loetelust) lihtsam leida.
Allikas: http://uudiskiri.e-ope.ee/?p=7866

Loe lisaks: 
 

Valik võimalusi:

Olemas on äpid nutivahendile. Sünkroonib ennast erinevate seadmete vahel. Jagada saab üksikut artiklit.

Toimib ainult brauseris. Saab jagada tervet lingikogu ning ennast ka teiste kogumike jälgijaks märkida.

Mõlemad on toetatud Chrome veebipluginaga. 

Veel võimalusi:

  • brauseri järjehoidjad
  • Facbooki salvestused
  • Padlet
  • Pinterest

20. märts 2019 INFO VAHENDAMISE VÕIMALUSI

Kohal oli 9 juhtkonnaliiget ja infojuht Annika.

Organisatsiooni suurust arvestades on infovoogude juhtimine ja haldus üks suuremaid väljakutseid, mis juhtkonna proovile paneb. 

Täna pakkus Airi välja kolm ettepanekut, mis kõik ka kaalumisele võeti.

1. Infohulga optimeerimine 

Põhjused: 

uutele inimestele organisatsiooni toimemehhanismide tutvustamine; 

kooli töötajate inforägastikust olulisima väljaraalimine.

Ettepanek: luua ÜKS elektroonilinselt hallatav ja samas väljaprinditav dokument, kuhu on koondatud kõige tähtsamate dokumentide asukoha lingid ja muu esmane info. See võiks olla voldik, mida saab välja printida, samas on see elektrooniliselt väga hõlpsasti hallatav ja jagatav. 

Tegevused: Infojuht hakkab koguma infot, mis on see kõige olulisem, mida inimene peaks teadma. Uus infojuht loob selle dokumendi uue õppeaasta alguseks.


2. Infovoo visualiseerimine

Põhjused:

inimestel pole aega pidevalt arvutist vaadata, mis toimub;

e-maili ei loeta piisava sagedusega;

infot on liiga palju korraga haaramiseks

Ettepanek: asetada info inimeste silme ette n õpetajate tubades, miks mitte ka õpilastele koridorides jne. 

Ettepanek nõuab investeeringuid: a) ekraanid

                                                      b) infohalduse tarkvara DAKboard (Airi näide)

Tegevused: koolijuht vestleb sellel teemal IT-juhiga ning seejärel otsustatakse, kas ettepanek viia ellu või mitte.


3. Juhtimisprotsesside haldus

Põhjused:

Korraga on käimas väga palju erinevaid projekte ja tegevusi, mis ummistavad postkasti ja pilveketast;

Ühe projekti liikmed saavad erinevat infot, kuid kõik peaks omama ühist teadmist

Ettepanek: võtta kasutusele projektihaldustarkvara Meistertask  https://www.meistertask.com. Tarkvara ühildub Google toodetega, on lihtne kasutada ja annab võimaluse hallata ühist teadmist.

Tegevused: arendusosakond testib keskkonna kasutusmugavust ja annab sellele hinnangu. 

19. juuni 2019. KOGEMUSTE VAHETAMINE - väljasõit Kuressaare Ametikooli

Väljasõidul osales kolm juhtkonnaliiget - Aile, Marelle ja Enna.


Õppeaasta viimase kogunemise viisime läbi väljasõidu vormis, ühendades mitu asja korraga - HAKOLA projekti arenduse, juhtkonna koolituse ja Digistarteri tegevuse. Külastasime Kuressaare Ametikooli innovatsioonilaborit, mis sai toetust samast projektist, mis meiegi HAKOLA klass, seega soovisime näha, milline on nende projekti konseptsioon ja kuidas sujub koostöö teiste koolidega. 


Loe ja vaata, mis me nägime ja kuulsime.