HARIDUSTEHNOLOOGI VEEBIKABINET

Haapsalu Kutsehariduskeskus

Kalendri seadistamine

Kalendri üldine tutvustus

Sündmuste vaatamine ja lisamine

Kalendrikihtide sisse- ja väljalülitamine

Meie kooli kalendrikihtide iseloomustus