Title

Haapsalu 
Kutsehariduskeskus

Uudiste voog

e-oppematerjal autorioigustest

Posted by Airi Aavik on October 31, 2017 at 5:25 PM

Teiste autorite tööde ja litsentside kasutamine õppetöös

https://sisu.ut.ee/autorioigused

Käesolev õppematerjal on loodud õppijatele ja õpetajatele, kes soovivad rohkem teada autoriõigustest. Materjali sihtrühmaks on nii algajad kui ka edasijõudnud autoriõiguste tundjad. Materjal läbimine võtab aega 30 minutit kuni 3 tundi.


Õppematerjal on jagatud kolmeks suureks osaks:

Teiste autorite tööde kasutamine

Õigused oma loodud tööle

Avatud sisulitsentsid: Creative Commons

Õppematerjali läbinu teab:

kuidas kasutada teiste loodud materjale isiklikus ja õppeotstarbeks,

millised õigused on teose esitamisel,

millised on tema kui autori õigused,

mis on avatud sisulitsentsid ning kuidas neid kasutada.

Õpijuhis:

Tutvuge õpijuhisega ning materjali ülesehitusega

Tehke ära esimene test.

Kui testi läbimisel tegite vigu või tekkis küsimusi, vaadake selgitavat videot.

Korrake punkte 2 ja 3, kuni kogu materjal on läbitud.

Soovi korral tutvuge lisamaterjalidega.

Õppematerjali autor: Ingrid Maadvere (HITSA ja Gustav Adolfi Gümnaasiumi haridustehnoloog)

Tallinn, 2017


This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Õpiobjektide loomist projekti „Targalt Internetis“ raames kaasrahastab 50% ulatuses Euroopa Komisjoni Euroopa Ühendamise Rahastu.


Categories: koolitus, turvalisus

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

0 Comments