Title

Haapsalu 
Kutsehariduskeskus

Uudiste voog

e-oppematerjal viitamisest

Posted by Airi Aavik on October 31, 2017 at 5:35 PM
Viitamise ABC

Autorid: Veronika Rogalevitš (Tallinna Ülikool), Siret Lahemaa (Lauka Põhikool)


Eesmärk: tutvustada viitamise põhimõtteid ja eesmärke, erinevaid viitamissüsteeme ja reegleid; õpetada tekstisisest viitamist ja kasutatud allikate loetelu vormistamist enamlevinud viitamissüsteemide alusel; tutvustada viitehaldusprogramme.


Sihtrühm: kõikide haridusastmete õpetajad jm huvlised

Vajalikud eelteadmised: tekstitöötlustarkvara (MS Word, Google Dokumendid, Pages vms) kasutamise oskus kesktasemel.

Maht: 6 akadeemilist tundi ehk umbes 270 minutit õppija tööd teemade ja õpiväljundite omandamiseks


Õpitulemused:

läbinu

mõistab viitamise olulisust ja oskab üles leida olulised metaandmed kasutatavate allikate kohta;

oskab viidata teistele allikatele oma materjali sees (numbriline viitamine nt), kirjete vormistamisel kasutab vähemalt kolme kasutatud allika komponenti: pealkiri, autor, aasta (Autoriõiguseseaduse nõue);

tunneb ja eristab APA ja MLA viitamissüsteeme ning oskab neid kasutada;

oskab kasutada kahte erinevat viitehaldusprogrammi kirjete loomiseks ja haldamiseks.

Õpiobjekti loomise aeg: September 2017


This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Õpiobjektide loomist projekti „Targalt On the internet“ raames kaasrahastab 50% ulatuses Euroopa Komisjoni Euroopa Connecting Rahastu.


Categories: koolitus

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

0 Comments