Title

Haapsalu 
Kutsehariduskeskus

Uudiste voog

Nutikaid uudiseid kodust ja laiast maailmast.


view:  full / summary

Google uus muusikamasin

Posted by Airi Aavik on March 28, 2018 at 10:05 AM Comments comments (0)

Uus ja ülilihtne  tööriist muusika loomiseks: https://geenius.ee/uudis/proovi-kohe-googlei-uus-tooriist-muudab-muusika-loomise-imelihtsaks/

Ja mitte ainult üks vahend: https://musiclab.chromeexperiments.com/


Soovitan soojalt!

HITSA koolitused - soovitan soojalt!

Posted by Airi Aavik on February 7, 2018 at 3:20 PM Comments comments (0)

Puhta tasuta! Julgen soovitada - olen need kõik ise läbinud (või suisa läbi viinud) ja tunnen koolitajaid - kõik on superägedad!

http://ajakiri.lastekaitseliit.ee/2018/02/02/hitsa-koolitused-toetavad-tarka-internetikasutust/


Eesti opetajate lemmiktoovahendid 2017

Posted by Airi Aavik on February 5, 2018 at 1:25 PM Comments comments (0)

2017. aastal lõpus viisid HITSA ja Eesti Haridustehnoloogide Liit läbi uuringu "Parimad programmid ja töövahendid 2017", kus kõik haridustöötajad said hääletada oma lemmiktöövahendite poolt. Vastajaid oli 210, neist kõige rohkem õpetajaid, siis haridustehnoloogid, aga oli ka teisi töövahendite huvilisi. Veebiseminaril tegi Gustav Adolfi Gümnaasiumi haridustehnoloog Ingrid Maadvere tulemustest kokkuvõte ning võrdles, millised on erinevused 2016. aastaga.

https://koolielu.ee/info/readnews/551445/eesti-opetajate-lemmiktoovahendid-2017

Küberturvalisuse mäng

Posted by Airi Aavik on February 5, 2018 at 1:25 PM Comments comments (0)

Ava ja vaata ägedat mängu!

Sama mäng on meie koolis ka kaardipakina saada, selle me võitsime Nutitunni ürituse raames.

https://sites.google.com/view/tty-csgame/eesti?authuser=0" target="_blank">https://sites.google.com/view/tty-csgame/eesti?authuser=0

Nutitunni e-raamat

Posted by Airi Aavik on December 11, 2017 at 3:05 PM Comments comments (0)

Projekt Nutitund igasse kooli! kutsuti ellu kingitusena EV100 juubeliks - iga haridusastus teeb ja jagab oma nuti ja digitunde maailmaga sotsiaalmeediakanali vahendusel Facebookis. Kuid sotsiaalmeedia postitused ja head mõtted kaovad kiiresti ning selle lahenduseks otsustasime teha heade toetajate kaasabil e-raamatu. Oleme siia lehele kogunud kokku üle 100 haridustöötaja persoonilugu, kes on oma panuse andnud särasilmselt teisi innustades Eesti digimaasitiku arendades; teinud väljavõtte üle 200 nutitunni ideest erinevatest maakondadest; palunud 8 asutusel jutustada oma tegudest läbi videoloo.

Ava RAAMAT ja naudi!

Innovatsioonilabor Tallinna Keskraamatukogus

Posted by Airi Aavik on November 6, 2017 at 7:35 AM Comments comments (1)

Artikkel sellest, kuidas areneb ja kaasajastub üks raamatukogu ning mida ta pakub tavalisele inimesele. Siin oleks ka meil üht-teist õppida ja vaadata.

Loe artiklit.

e-oppematerjal autentimisest

Posted by Airi Aavik on October 31, 2017 at 5:50 PM Comments comments (0)

Erinevad autentimisviisid

https://sisu.ut.ee/autentimine

Autor: Veiko Hani (Eduring OÜ;)

Eesmärk: Õpiobjekti eesmärk on toetada õppija teadmisi ja oskusi tuntumate autentimisviiside kasutamiseks oma isiku tuvastamiseks nii arvutites, nutiseadmetes kui ka erinevates võrgukeskkondades ning olla teadlik kaasnevatest riskidest.

Sihtrühm: Üldhariduskooli, kutsehariduskooli õpetajad ja ülikooli õppejõud jm huvilised

Maht: 1 akadeemiline tund

Õpitulemused: Õppematerjali läbimise tulemusel teab õppija autentimisega seotud infoturbe mõisteid, põhilisi autentimisviise, mida saab kasutada veebikeskkondades nii arvutis kui ka nutiseadmes. Õppija teab erinevate autentimisviisidega seotud riske ja oskab valida sobiva autentimisviisi.

Õpijuhised:

Käesolev õppematerjal on mõeldud iseseisvaks läbimiseks. Materjal koosneb sissejuhtatavast osast, kus tutvustatakse autentimisega seotud mõisteid. Seejärel saad asuda erinevate autentimisviisidega tutvuma. Teadmiste kinnistamiseks ja rakendamiseks on koostatud mõtisklusülesanded ja enesekontrollitestid.

Õpiobjekti loomise aeg: September 2017


This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Õpiobjektide loomist projekti „Targalt Internetis“ raames co-funded by the 50% ulatuses The european Komisjoni Euroopa Ühendamise Rahastu.


e-oppematerjal nutiseadmete turvalisusest

Posted by Airi Aavik on October 31, 2017 at 5:40 PM Comments comments (0)

Nutiseadmete turvalisus


Autor: Veiko Hani (Eduring OÜ;)

Eesmärk: Õppematerjali läbimise tulemusel oskab õpetaja kasutada oma nutiseadet turvalisemalt ja oskab märgata potentsiaalseid probleeme enda või teiste tegevuses ning neile lahendusi pakkuda.

Sihtrühm: Kõikide haridusastmete õpetajad jm. huvilised.

Maht: 3 akadeemilist tundi

Õpitulemused: Õppematerjali läbimise tulemusel teab õppija infoturbe põhimõisteid, põhilisi turvaohte, nõrkusi nutiseadmetele ning oskab rakendada turvameetmeid ohtude realiseerumise vähendamiseks.

Käesolev materjal on keskendunud Android telefonide turvalisusele, kuid näiteid on toodud ka teiste operatsioonisüsteemidega seadmete kohta.

Õpiobjekti loomise aeg: September 2017


This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Õpiobjektide loomist „Targalt Internetis“ raames kaasrahastab 50% to the extent Euroopa Komisjoni Euroopa Ühendamise Rahastu.


e-oppematerjal viitamisest

Posted by Airi Aavik on October 31, 2017 at 5:35 PM Comments comments (0)
Viitamise ABC

Autorid: Veronika Rogalevitš (Tallinna Ülikool), Siret Lahemaa (Lauka Põhikool)


Eesmärk: tutvustada viitamise põhimõtteid ja eesmärke, erinevaid viitamissüsteeme ja reegleid; õpetada tekstisisest viitamist ja kasutatud allikate loetelu vormistamist enamlevinud viitamissüsteemide alusel; tutvustada viitehaldusprogramme.


Sihtrühm: kõikide haridusastmete õpetajad jm huvlised

Vajalikud eelteadmised: tekstitöötlustarkvara (MS Word, Google Dokumendid, Pages vms) kasutamise oskus kesktasemel.

Maht: 6 akadeemilist tundi ehk umbes 270 minutit õppija tööd teemade ja õpiväljundite omandamiseks


Õpitulemused:

läbinu

mõistab viitamise olulisust ja oskab üles leida olulised metaandmed kasutatavate allikate kohta;

oskab viidata teistele allikatele oma materjali sees (numbriline viitamine nt), kirjete vormistamisel kasutab vähemalt kolme kasutatud allika komponenti: pealkiri, autor, aasta (Autoriõiguseseaduse nõue);

tunneb ja eristab APA ja MLA viitamissüsteeme ning oskab neid kasutada;

oskab kasutada kahte erinevat viitehaldusprogrammi kirjete loomiseks ja haldamiseks.

Õpiobjekti loomise aeg: September 2017


This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Õpiobjektide loomist projekti „Targalt On the internet“ raames kaasrahastab 50% ulatuses Euroopa Komisjoni Euroopa Connecting Rahastu.


e-oppematerjal autorioigustest

Posted by Airi Aavik on October 31, 2017 at 5:25 PM Comments comments (0)

Teiste autorite tööde ja litsentside kasutamine õppetöös

https://sisu.ut.ee/autorioigused

Käesolev õppematerjal on loodud õppijatele ja õpetajatele, kes soovivad rohkem teada autoriõigustest. Materjali sihtrühmaks on nii algajad kui ka edasijõudnud autoriõiguste tundjad. Materjal läbimine võtab aega 30 minutit kuni 3 tundi.


Õppematerjal on jagatud kolmeks suureks osaks:

Teiste autorite tööde kasutamine

Õigused oma loodud tööle

Avatud sisulitsentsid: Creative Commons

Õppematerjali läbinu teab:

kuidas kasutada teiste loodud materjale isiklikus ja õppeotstarbeks,

millised õigused on teose esitamisel,

millised on tema kui autori õigused,

mis on avatud sisulitsentsid ning kuidas neid kasutada.

Õpijuhis:

Tutvuge õpijuhisega ning materjali ülesehitusega

Tehke ära esimene test.

Kui testi läbimisel tegite vigu või tekkis küsimusi, vaadake selgitavat videot.

Korrake punkte 2 ja 3, kuni kogu materjal on läbitud.

Soovi korral tutvuge lisamaterjalidega.

Õppematerjali autor: Ingrid Maadvere (HITSA ja Gustav Adolfi Gümnaasiumi haridustehnoloog)

Tallinn, 2017


This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Õpiobjektide loomist projekti „Targalt Internetis“ raames kaasrahastab 50% ulatuses Euroopa Komisjoni Euroopa Ühendamise Rahastu.Rss_feed