Uudiste voog

Nutikaid uudiseid kodust ja laiast maailmast.


view:  full / summary

e-oppematerjal autentimisest

Posted by Airi Aavik on October 31, 2017 at 5:50 PM Comments comments (0)

Erinevad autentimisviisid

https://sisu.ut.ee/autentimine

Autor: Veiko Hani (Eduring OÜ;)

Eesmärk: Õpiobjekti eesmärk on toetada õppija teadmisi ja oskusi tuntumate autentimisviiside kasutamiseks oma isiku tuvastamiseks nii arvutites, nutiseadmetes kui ka erinevates võrgukeskkondades ning olla teadlik kaasnevatest riskidest.

Sihtrühm: Üldhariduskooli, kutsehariduskooli õpetajad ja ülikooli õppejõud jm huvilised

Maht: 1 akadeemiline tund

Õpitulemused: Õppematerjali läbimise tulemusel teab õppija autentimisega seotud infoturbe mõisteid, põhilisi autentimisviise, mida saab kasutada veebikeskkondades nii arvutis kui ka nutiseadmes. Õppija teab erinevate autentimisviisidega seotud riske ja oskab valida sobiva autentimisviisi.

Õpijuhised:

Käesolev õppematerjal on mõeldud iseseisvaks läbimiseks. Materjal koosneb sissejuhtatavast osast, kus tutvustatakse autentimisega seotud mõisteid. Seejärel saad asuda erinevate autentimisviisidega tutvuma. Teadmiste kinnistamiseks ja rakendamiseks on koostatud mõtisklusülesanded ja enesekontrollitestid.

Õpiobjekti loomise aeg: September 2017


This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Õpiobjektide loomist projekti „Targalt Internetis“ raames co-funded by the 50% ulatuses The european Komisjoni Euroopa Ühendamise Rahastu.


e-oppematerjal nutiseadmete turvalisusest

Posted by Airi Aavik on October 31, 2017 at 5:40 PM Comments comments (0)

Nutiseadmete turvalisus


Autor: Veiko Hani (Eduring OÜ;)

Eesmärk: Õppematerjali läbimise tulemusel oskab õpetaja kasutada oma nutiseadet turvalisemalt ja oskab märgata potentsiaalseid probleeme enda või teiste tegevuses ning neile lahendusi pakkuda.

Sihtrühm: Kõikide haridusastmete õpetajad jm. huvilised.

Maht: 3 akadeemilist tundi

Õpitulemused: Õppematerjali läbimise tulemusel teab õppija infoturbe põhimõisteid, põhilisi turvaohte, nõrkusi nutiseadmetele ning oskab rakendada turvameetmeid ohtude realiseerumise vähendamiseks.

Käesolev materjal on keskendunud Android telefonide turvalisusele, kuid näiteid on toodud ka teiste operatsioonisüsteemidega seadmete kohta.

Õpiobjekti loomise aeg: September 2017


This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Õpiobjektide loomist „Targalt Internetis“ raames kaasrahastab 50% to the extent Euroopa Komisjoni Euroopa Ühendamise Rahastu.


e-oppematerjal viitamisest

Posted by Airi Aavik on October 31, 2017 at 5:35 PM Comments comments (0)
Viitamise ABC

Autorid: Veronika Rogalevitš (Tallinna Ülikool), Siret Lahemaa (Lauka Põhikool)


Eesmärk: tutvustada viitamise põhimõtteid ja eesmärke, erinevaid viitamissüsteeme ja reegleid; õpetada tekstisisest viitamist ja kasutatud allikate loetelu vormistamist enamlevinud viitamissüsteemide alusel; tutvustada viitehaldusprogramme.


Sihtrühm: kõikide haridusastmete õpetajad jm huvlised

Vajalikud eelteadmised: tekstitöötlustarkvara (MS Word, Google Dokumendid, Pages vms) kasutamise oskus kesktasemel.

Maht: 6 akadeemilist tundi ehk umbes 270 minutit õppija tööd teemade ja õpiväljundite omandamiseks


Õpitulemused:

läbinu

mõistab viitamise olulisust ja oskab üles leida olulised metaandmed kasutatavate allikate kohta;

oskab viidata teistele allikatele oma materjali sees (numbriline viitamine nt), kirjete vormistamisel kasutab vähemalt kolme kasutatud allika komponenti: pealkiri, autor, aasta (Autoriõiguseseaduse nõue);

tunneb ja eristab APA ja MLA viitamissüsteeme ning oskab neid kasutada;

oskab kasutada kahte erinevat viitehaldusprogrammi kirjete loomiseks ja haldamiseks.

Õpiobjekti loomise aeg: September 2017


This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Õpiobjektide loomist projekti „Targalt On the internet“ raames kaasrahastab 50% ulatuses Euroopa Komisjoni Euroopa Connecting Rahastu.


e-oppematerjal autorioigustest

Posted by Airi Aavik on October 31, 2017 at 5:25 PM Comments comments (0)

Teiste autorite tööde ja litsentside kasutamine õppetöös

https://sisu.ut.ee/autorioigused

Käesolev õppematerjal on loodud õppijatele ja õpetajatele, kes soovivad rohkem teada autoriõigustest. Materjali sihtrühmaks on nii algajad kui ka edasijõudnud autoriõiguste tundjad. Materjal läbimine võtab aega 30 minutit kuni 3 tundi.


Õppematerjal on jagatud kolmeks suureks osaks:

Teiste autorite tööde kasutamine

Õigused oma loodud tööle

Avatud sisulitsentsid: Creative Commons

Õppematerjali läbinu teab:

kuidas kasutada teiste loodud materjale isiklikus ja õppeotstarbeks,

millised õigused on teose esitamisel,

millised on tema kui autori õigused,

mis on avatud sisulitsentsid ning kuidas neid kasutada.

Õpijuhis:

Tutvuge õpijuhisega ning materjali ülesehitusega

Tehke ära esimene test.

Kui testi läbimisel tegite vigu või tekkis küsimusi, vaadake selgitavat videot.

Korrake punkte 2 ja 3, kuni kogu materjal on läbitud.

Soovi korral tutvuge lisamaterjalidega.

Õppematerjali autor: Ingrid Maadvere (HITSA ja Gustav Adolfi Gümnaasiumi haridustehnoloog)

Tallinn, 2017


This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Õpiobjektide loomist projekti „Targalt Internetis“ raames kaasrahastab 50% ulatuses Euroopa Komisjoni Euroopa Ühendamise Rahastu.


Kuidas ID-kaarti uuendada

Posted by Airi Aavik on October 31, 2017 at 5:15 PM Comments comments (0)

Video ja juhend.

Loe Geeniuse artiklit.

ID-kaardi uuendamisest

Posted by Airi Aavik on October 28, 2017 at 4:15 PM Comments comments (0)

Anto Veldre artikkel ID-kaardi uuendamisest.

HKHKdigi uudised vahetavad vormi

Posted by Airi Aavik on October 22, 2017 at 6:00 AM Comments comments (0)

Tänasest ilmuvad uudised blogivormis.Varasemad uudised asuvad siin: http://www.hkhkdigi.com/uudised


Nutitund igasse kooli

Posted by Airi Aavik on September 10, 2016 at 2:45 PM Comments comments (0)

https://ev100.ee/et/nutitund-igasse-kooli" target="_blank">https://ev100.ee/et/nutitund-igasse-kooli


Rss_feed