Title

Haapsalu 
Kutsehariduskeskus

"Kollegilt kolleegile" projekt on minu ja Mareki algatus erinevate (õppe)asutuste kogemustega tuvumiseks.
Meie eesmärk on tutvuda koolide haridustehnoloogiliste kogemustega ja taristu lahendustega.
Meiega on oodatud ühinema ka teised töötajad, keda võiks selline kogemusõpe huvitada.

Pärnu Kutsehariduskeskuse külastus 16.11.2016

Uurisime, mis toimub Pärnus IT-juhtimise ja haridustehnoloogia alal.

Kuressaare Ametikooli külastus 17.03.2017

Vaatasime ringi, kuidas juhitakse saarel kutsekooli IT-d ja toimub haridustehnoloogiline töö.

Astangu Kutserehabilitatsioonikeskuse külastus 29.05.2017

Tutvusime Astangu tööde ja tegemistega ning rääkisime, kuidas haridustehnoloogiline arendus HKHKs käib.

TalTech külastus 24.10.2018

Külastuse eesmärk oli tutvuda videoülekannete ja konverentsi salvestuste meetoditega, tutvuda erinevate sellealaste riist- ja tarkvaradega.

Keila Kooli külastus 04.01.2019

Külastasime Keila Kooli IT-spetsialist Alarit. Keila Kool on väga suur, ometi on ka seal tööl vaid üks IT-spetsialist. Tahtsime teada, kuidas ta kõike jõuab, ehk on midagi, mis töö efektiivsemale organiseerimisele kaasa aitab. Samuti soovisime tutvuda interaktiivsete projektoritega reaalse õppetöö käigus.

Selgus, et suuri saladusi töö paremal organiseerimisel ei ole - kui ei jõua teha, siis ei teegi. Küll saime mõtte Mareki tööaeg ära mõõta, et reaalset pilti saaks näha. Airi kasutab selleks Google kalendrit, mis küll ei näita seda tööd, mida tehakse pärast kella viite. Keila IT-spetsialist Alar andis veel paar huvitavat keskkonda, mida saaks kasutada.

Vaatasime ka nutiprojektoreid ja rääkisime õpetajatega, kes neid kasutavad. Üldiselt nendele meeldib, kuid probleemiks on valgus, mis ekraanile langedes projektorit häirib. Seda on hea teada, kuna ka meil on mõni projektor plaanis sellise vastu välja vahetada.

Nägime veel palju huvitavat, mille üle diskuteerida - näiteks põnev salvestussüsteem kontserdisaalis, omapärane infoteleka lahendus õpetajate toas, vaatasime nende digiklasse, kus igal õpilasel on oma nutitahvel, millega õppida n inglise keelt. Uskumatu, et seda kõike haldab üks inimene...