"Kollegilt kolleegile" projekt on minu ja Mareki algatus erinevate (õppe)asutuste kogemustega tuvumiseks.
Meie eesmärk on tutvuda koolide haridustehnoloogiliste kogemustega ja taristu lahendustega.
Meiega on oodatud ühinema ka teised töötajad, keda võiks selline kogemusõpe huvitada.

Pärnu Kutsehariduskeskuse külastus 16.11.2016

Uurisime, mis toimub Pärnus IT-juhtimise ja haridustehnoloogia alal.

Kuressaare Ametikooli külastus 17.03.2017

Vaatasime ringi, kuidas juhitakse saarel kutsekooli IT-d ja toimub haridustehnoloogiline töö.

Astangu Kutserehabilitatsioonikeskuse külastus 29.05.2017

Tutvusime Astangu tööde ja tegemistega ning rääkisime, kuidas haridustehnoloogiline arendus HKHKs käib.

TalTech külastus 24.10.2018

Külastuse eesmärk oli tutvuda videoülekannete ja konverentsi salvestuste meetoditega, tutvuda erinevate sellealaste riist- ja tarkvaradega.