HARIDUSTEHNOLOOGI VEEBIKABINET

Haapsalu Kutsehariduskeskus

"Kollegilt kolleegile" projekt on minu ja Mareki algatus erinevate kutseõppeasutuste kogemustega tuvumiseks.
Meie eesmärk on tutvuda koolide haridustehnoloogiliste kogemustega ja taristu lahendustega.
Meiega on oodatud ühinema ka teised töötajad, keda võiks selline kogemusõpe huvitada.

Pärnu Kutsehariduskeskuse külastus 16.11.2016

Kuressaare Ametikooli külastus 17.03.2017

Astangu Kutserehabilitatsioonikeskuse külastus 29.05.2017