HARIDUSTEHNOLOOGI VEEBIKABINET

Haapsalu Kutsehariduskeskus

Haapsalu Kutsehariduskeskuse haridustehnoloogi veebikabinet
on mõeldud Haapsalu Kutsehariduskeskuse töötajatele ja õpilastele, kes soovivad digimaailmas orienteerumiseks uusi ideid, mõtteid või abi.
Loomulikult on teretulnud ka kõik teised huvilised.

Videokogu

Siit leiad kõik videod ja fotoreportaazid, mille olen töö käigus koostanud.

Made with Padlet

Kes on haridustehnoloog?

Tegemist on väga vana ametiga, selles võid sa veenduda, kui vaatad järgmist filmi.

2016/2017 õa haridustehnoloogilised eesmärgid koolis

1. Sisekommunikatsiooni edasiarendamine, Google platvormile üleminemine, kalender, suhtlus jne.
2. „Kogukonnas õppimine“ projekti jätkamine erinevate digitaalsete keskkondade kasutuselevõtuks õppetöös. 
3. Ehituse ja puidu valdkonnas olemasoleva e-õppevara kaardistamine,  õpetajate teavitamine ja kasutamise nõustamine. 
4. Näidistundide läbiviimine digitaalse  õppevara  kasutamiseks  ainetundides.

2017/2018 õa haridustehnoloogilised eesmärgid koolis

Tegevusvaldkond: Õppe- ja kasvatusprotsess / kool tervikuna

Meede 3. Digikultuuri juurutamine õppeprotsessi kõikides õppekavarühmades.

a)  Digipädevuse  hindamine välishindajate kaasabil, seminari läbiviimine - tehtud, https://drive.google.com/file/d/16LgkqyaceqL8mDEGW0LGAUBy8JqZd52R/view?usp=sharing

b)  Kodulehe või veebitahvli loomine täienduskoolitusi korraldavatele õpetajatele, e-porfoolio - kes soovisid, need tegid, ülearu palju soovijaid ei olnud, mõned alustasid. http://www.hkhkdigi.com/portfellitund

c)  Õppetöö toetamine läbi pilvelahenduste  - suurim väljakutse oli e-õppe nädal https://padlet.com/airi_aavik/eoppenadal

d)  E-õppematerjalide loomine õppetöö toetamiseks (õppefilmid, videod, ekraaniviisorid jms) - tehtud, asuvad http://www.hkhkdigi.com/vahendite-pank

e)  e-õppe vormis iseseisva töö nädala ettevalmistamine ja läbiviimine - tehtud,  http://www.hkhkdigi.com/e-ppe-n-dal

f)  Õppekavarühmade põhiste õpetajate digivõrgustike ellukutsumine - hetkel on õppekavarühmadeülene Digistarter, http://www.hkhkdigi.com/digistarter

g)  Nutiseadme kasutamise hea tava loomine ja juurutamine loodi arvuti ja interneti kasutamise juhend, http://helia.ee/hkhk/dokumendid/arvuti_kasutamise_eeskiri.pdf


Tegevusvaldkond: Personali arendamine - koolitusaruanne

Meede 2. Töötajate teadmiste ja oskuste järjepidev ja süsteemne arendamine professionaalsuse kasvuks ja motivatsiooni suurendamiseks

a)  Juhtkonna koolitamine digipädevuse suurendamiseks http://www.hkhkdigi.com/juhtkonnakoolitus
b)  Töötajate IKT alaste teadmiste suurendamine, koolitamine „Kogukonnas õppimine“ kava raames http://www.hkhkdigi.com/v-lkkoolitused
c)  Digitaalsete arengumappide, ka e-portfooliote sisseseadmine õpetajakutse taotlemiseks ja täienduskoolituste läbiviimiseks http://www.hkhkdigi.com/portfellitund

Tegevusvaldkond: Koostöö ja avalikud suhted

Meede 2.  Teavitustegevuse ja kommunikatsiooni  arendamine,  kooli maine parendamine

a)  Digitaalsed uudised – infovoo loomine töötajatele - tehtud: http://www.hkhkdigi.com/apps/blog/, Workplace.


Kuula tutvustust:

Infotehnoloogia arendus HKHKs. Strateegia alused.

Powered by emaze

Airi Aavik

HKHK haridustehnoloog

Tegelen digitaalsete võimaluste otsimise, tutvustamise ja juhendamisega. Suudan vajadusel ka lihtsamaid riistvaralisi küsimusi lahendada. Olen abiks nii õpetajatele kui õpilastele.

Staap asub kabinetis 205.
Telefon  527 5666
Kirjuta mulle airi.aavik@hkhk.edu.ee

Otsi mind üles, kui:
  • soovid haridustehnoloogilist konsultatsiooni
  • tahad õpilaspileteid printida
  • soovid midagi lamineerida
  • tahad filmida, kuid puudub kaamera
  • tahad teha veebiülekannet, kuid pole veebikaamerat
  • tahad 3d pliitasitega kunsti teha
  • vajad kõlareid
  • vajad dokumendikaamerat

Marek Seil

IT juht

Suured riistvaralised projektid, toimiv internet ja töötavad masinad - need on minu valdkond.
   
Telefon  520 7514

Juhendid

Arvuti ja interneti kasutamise eeskiri

E-kirja hea tava


Kui soovid kasutada süearvuteid, nutitahvleid või kõrvaklappe, broneeri kasutamine Google vastavas kalendris. Asjad saad kätte raamatukogu juhataja käest. Tagasta need samasse kohta samas seisukorras.

Ole kursis!
Lisa ennast lehe jälgijaks ning kõik uudised laekuvad Sinuni kohe.

  • Subscribing allows you to get site updates. Your email address will be kept private.