HARIDUSTEHNOLOOGI VEEBIKABINET

Haapsalu Kutsehariduskeskus

Digipädevuste enesehindamise seminar 30.10.2017

Organisatsiooni digiküpsuse kvaliteedijuhtimise raamistik nimega Digipeegel sätestab meie kooli digiarengu põhiprintsiibid. Üheks tegevuseks on saada ülevaade HKHK töötajate digipädevuste hetkeolukorrast, et saada teada, mil viisil ja millises tempos minna edasi. On ju digipädevusi arendatud juba mitmeid aastaid ja nüüd ongi hea teha vahekokkuvõtteid meie oskustest ning vaadata, mis seis on. Ühtlasi oleme esimene kool Eestis, kes kasutab nn kolmandat silma ehk välishindamist, mis peaks andma objektiivse ülevaate meie hetkeseisust.

Digipädevuse enesehindamise seminar toimub 30. oktoobril algusega kell 11.  Läbiviijaks on Erkki Leego, OÜ LeegoHansson juhtivpartner, IT-juhtimise ekspert

PIKEMAD KURSUSED