HARIDUSTEHNOLOOGI VEEBIKABINET

Haapsalu Kutsehariduskeskus

Teema 1. Meeskonnatöö vahendeid. Projektide haldamine. 01.11.2017

Vaata tulemusi!

Meeskond  on ühiste eesmärkide saavutamise nimel koos tegutsev rühm inimesi. 
Tulemusliku meeskonnatöö eeldus on soov koos eesmärgini jõuda ning hoida seejuures häid omavahelisi ­suhteid.

Soojendusülesanne. Mida teha koos, mida üksi. (Airi nägemus)

Made with Padlet