HARIDUSTEHNOLOOGI VEEBIKABINET

Haapsalu Kutsehariduskeskus

Üks kõigi,kõik ühe eest!

DIGISTARTER ühendab HKHK töötajaid, kes soovivad, et meie kool kõnniks haridusuuenduse esirinnas. Meeskonnaliikmed soovivad uurida ja katsetada uusi õppemeetoideid ja - vahendeid ning jagada oma kogemusi ka kolleegidega.  Sellepärast on meeskonnas lisaks haridustehnoloogile ning IT-juhile ka juhtkonnaliikmeid ning igast õppeosakonnast üks esindaja.

Meie lugu

We've loved every minute of our journey

Digistarteri sünd, 30.märts2017

Pärast haridustehnoloogi töölevõtmist tundus, et kõik probleemid kooli digiarengus on lahendatud. 
Tuli aga välja,et üks ei ole lahinguväljal sõdur, muutuste elluviimiseks on vaja suuremat jõudu.
Oli aeg meeskonna kokkukutsumiseks.
Loe MEMO.

Esimene kokkusaamine, 19. aprill 2017 

Kirjeldasime ära oma mõtted ja meeleolud, et ühtlustada stardiplatvormi. Vaatasime üle stardiplatvormi baasdokumendi Digipeegel.
Kasutasime tahvelarvutieid, et töö käigus kasutada keskkonda Mentimeter ja lugeda QR koodi digipeegli andmetega.
Loe MEMO1 ja MEMO2.

Toimetame vähehaaval - mai 2017.

  • Maikuus lõime virtuaalse koostöökoja keskkonda Basecamp, kus hoiame vajalikku infot ning saame omavahel asju rahulikult arutada.
  • Tutvustasime Digistarteri ideed ja teisi oma digitegemisi Astangu Kutserehabilitatsioonikeskuse kolleegidele.
  • Alustame projekti kirjutamist Digipeegli ülesannete täitmiseks. Eesmärk: anda hinnang kooli meeskonna digiarengule. 05.06 - projekt esitatud!
  • Osaleme HITSA Digijuhi koolitusel. Vaata meie koolituse kulgemist.

Uue hooaja esimene koosolek 02.11.2017

Istusime kokku ja vaatasime üle Digipeegli plaani. Rõõm oli tõdeda, et plaani täitmine on kulgenud edukalt. 
Arutasime ka erinevate koolituste üle, mida võiks ette tulla ja Digistarteri edasiste plaanide üle. Loe protokolli.
Pilt pärineb digipädevuste seminari algusest 30.10.2017.

Digipeegli tutvustus

Powered by emaze

Meie kooli digiplaan.

Digiplaani aluseks on analüüs.

Digiplaanide koostamine kutseõppeasutustes: kokkuvõte 
18. mai 2017

Nutitund igasse kooli!

Telia Eesti, Haridus- ja Teadusministeerium ning Eesti Informaatikaõpetajate Selts kutsuvad algatuse EV100 raames koole üles osalema projektis “Nutitund igasse kooli!”. Koole oodatakse digiseadmeid kasutama ja infot jagama, kuidas digi õppimisel või õpetamisel kaasa aitab.

"Nutitund igasse kooli!" on rahvaspordi-laadne projekt, milles iga kool, iga klass, iga õpetaja võtab ette mõne nutika ülesande või tegevuse, lahendab need digivahendeid kasutades ning annab sellest teada ka teistele. Projekt toob au ja kuulsuse koolile, õpetajale endale ja õpilastele ning annab kogukonnale ja kõikidele Eesti inimestele teada, et digivärk on üks tore ja vahva võimalus muuta õppimine aktiivsemaks ja huvitavamaks.


Kui tahad osaleda, aga vajad nõu ja abi, olen heameelega aitamas!