HARIDUSTEHNOLOOGI VEEBIKABINET

Haapsalu Kutsehariduskeskus

Haapsalu Kutsehariduskeskuse haridustehnoloogi veebikabinet
on mõeldud Haapsalu Kutsehariduskeskuse töötajatele ja õpilastele, kes soovivad digimaailmas orienteerumiseks uusi ideid, mõtteid või abi.
Loomulikult on teretulnud ka kõik teised huvilised.

Videokogu

Siit leiad kõik videod ja fotoreportaazid, mille olen töö käigus koostanud.

Made with Padlet

Kes on haridustehnoloog?

Tegemist on väga vana ametiga, selles võid sa veenduda, kui vaatad järgmist filmi.

2016/2017 õa haridustehnoloogilised eesmärgid koolis

1. Sisekommunikatsiooni edasiarendamine, Google platvormile üleminemine, kalender, suhtlus jne.
2. „Kogukonnas õppimine“ projekti jätkamine erinevate digitaalsete keskkondade kasutuselevõtuks õppetöös. 
3. Ehituse ja puidu valdkonnas olemasoleva e-õppevara kaardistamine,  õpetajate teavitamine ja kasutamise nõustamine. 
4. Näidistundide läbiviimine digitaalse  õppevara  kasutamiseks  ainetundides.

2017/2018 õa haridustehnoloogilised eesmärgid koolis

Tegevusvaldkond: Õppe- ja kasvatusprotsess / kool tervikuna

Meede 3. Digikultuuri juurutamine õppeprotsessi kõikides õppekavarühmades.

a)  Töötajate digipädevuse  hindamine välishindajate kaasabil, seminari läbiviimine

b)  Kodulehe või veebitahvli loomine täienduskoolitusi korraldavatele õpetajatele, e-porfoolio

c)  Õppetöö toetamine läbi pilvelahenduste

d)  E-õppematerjalide loomine õppetöö toetamiseks (õppefilmid, videod, ekraaniviisorid jms)

e)  e-õppe vormis iseseisva töö nädala ettevalmistamine ja läbiviimine

f)  Õppekavarühmade põhiste õpetajate digivõrgustike ellukutsumine

g)  Nutiseadme kasutamise hea tava loomine ja juurutamine


Tegevusvaldkond: Personali arendamine

Meede 2. Töötajate teadmiste ja oskuste järjepidev ja süsteemne arendamine professionaalsuse kasvuks ja motivatsiooni suurendamiseks

a)  Juhtkonna koolitamine digipädevuse suurendamiseks
b)  Töötajate IKT alaste teadmiste suurendamine, koolitamine „Kogukonnas õppimine“ kava raames
c)  Digitaalsete arengumappide, ka e-portfooliote sisseseadmine õpetajakutse taotlemiseks ja täienduskoolituste läbiviimiseks

Tegevusvaldkond: Koostöö ja avalikud suhted

Meede 2.  Teavitustegevuse ja kommunikatsiooni  arendamine,  kooli maine parendamine

a)  Digitaalsed uudised – infovoo loomine töötajatele (hkhkdigi.com/uudised)

Kuula tutvustust:

Infotehnoloogia arendus HKHKs. Strateegia alused.

Powered by emaze

Airi Aavik

HKHK haridustehnoloog

Tegelen digitaalsete võimaluste otsimise, tutvustamise ja juhendamisega. Suudan vajadusel ka lihtsamaid riistvaralisi küsimusi lahendada. Olen abiks nii õpetajatele kui õpilastele.

Staap asub kabinetis 205.
Telefon  527 5666
Kirjuta mulle [email protected]

Marek Seil

IT juht

Suured riistvaralised projektid, toimiv internet ja töötavad masinad - need on minu valdkond.
   
Telefon  520 7514
Kirjuta mulle [email protected]

Juhendid

Ole kursis!
Lisa ennast lehe jälgijaks ning kõik uudised laekuvad Sinuni kohe.

  • Subscribing allows you to get site updates. Your email address will be kept private.